Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym GreenHouse (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym www.greenhouse.sklep.pl
 2. Właścicielem Sklepu jest Paweł Stańczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GreenHouse Paweł Stańczak z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491998192
  adres e-mail: bok@greenhouse.sklep.pl
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie należy składać za pośrednictwem Sklepu.
  Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
 3. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  A. swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  B. zamawiany towar
  C. adres pocztowy, na jaki ma być dostarczony zamówiony towar
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 6. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
 7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 11. Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 7 dni roboczych od otrzymania wpłaty/ zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 30 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku GreenHouse Paweł Stańczak lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. Jednakże Klient będzie o tym powiadomiony mailową.
 12. Zdjęcie towaru/produktu ma wyłącznie charakter poglądowy. Towar wysłany może nieznacznie różnić się od zdjęcia wstawionego na stronie danego produktu.
 13. Podane wymiary produktów mogą różnić się o 20%. 
 14. Wymiary roślin są podawane łącznie z doniczką widoczną na zdjęciu.


§3

     Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Przelew tradycyjny na konto bankowe.
 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 4. Płatność za pośrednictwem PayPal. 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. W przypadku płatności przelewem termin na dostarczenie Towaru liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Wysyłka towaru jest od poniedziałku do czwartku.
 4. W okresie zimowym obowiązuje wysyłka zimowa, produkty dodatkowo są zabezpieczone przed niskimi temperaturami warstwą termoizolacyjną, dodatkowo do wnętrza paczki dodany jest wkład ogrzewający - jednorazowy, wysyłka może zostać wstrzymana ze względu na znaczne ujemne temperatury (poniżej -5). Wysyłka zostanie wznowiona w momencie ocieplenia się pogody.
 5. Klient ma prawo wyboru firmy kurierskiej o czym powinien poinformować sprzedającego, w przypadku braku informacji sprzedający wybiera firmę kurierską. (DHL, DPD, Inpost, Poczta Polska).
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany firmy kurierskiej na inną niż klient zadeklarował jako pierwszy wybór, jeśli opłata za kuriera jest niższa niż klient zadeklarował to różnica zostanie zwrócona na konto lub inną metodą. W przypadku wyższej opłaty klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. 
 7. Jeżeli sklep podczas pakowania zamówienia stwierdzi, że jedna przesyłka jest nie wystarczająca i wysyłka w jednym opakowaniu nie jest bezpieczna dla produktów, może wysłać w większej ilości paczek i obciążyć kolejną wysyłką klienta, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

§5

Zwroty i Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: bok@greenhouse.sklep.pl wraz z opisem reklamowanego Towaru i jego niezgodności z Umową.
 2. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest :
  - załączenie dokumentacji fotograficznej oraz opis reklamowanego towaru.
  - niezmieniony stan roślin - rośliny przycięte lub przesadzone nie podlegają reklamacji
 3. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, sklep zaproponuje obniżenia ceny na zakupiony towar, rabat kwotowy na kolejne zakupy, naprawę, wymianę lub zwrot towaru. Koszty Dostawy od klienta do sklepu ponosi Sklep.
 5. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki w momencie odbioru towaru prosimy o sporządzenie protokołu szkody przez pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru paczki. 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w sposób:

  - pisemnie na adres: GreenHouse ul. Grunwaldzka 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@greenhouse.sklep.pl

 2.  

  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3.  

  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 4.  

  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5.  

  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6.  

  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: GreenHouse, ul. Grunwaldzka 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

 7.  

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8.  

  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   

  - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Cennik kosztu nadania przesyłki naszych przewoźników dostępne są na stronach:

  Inpost: https://inpost.pl/cennik-paczkomaty-kurier-przesylki

  DPD: https://www.dpd.com.pl/Cennik

   

  - W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§7

Program lojalnościowy

 1. Z programu lojalnościowego mogą korzystać tylko Klienci zarejestrowani.
 2. Program lojalnościowy jako forma promocji działa od 01.09.2018 do odwołania. Promocja może zakończyć się w każdej chwili a nie wykorzystane punkty przepadają.
 3. Punty przyznawane są w momencie zmiany statusu zamówienia na zrealizowane (wysłane).
 4. Punkty są przyznawane za zakupy w sklepie w przeliczeniu 2zł = 1pkt (np. 100zł = 50pkt)
 5. Każdy punkt ma wartość 0,10 gr (10 pkt = 1zł).
 6. Punkty wymieniane są na kupony rabatowe w kategorii Kupony rabatowe i są o wartości 10,20,30,40, 50 zł. Po zgłoszeniu wymiany, klient otrzyma mailem kod kuponu rabatowego.
 7. Wygenerowany kod rabatowy obniża wartość zakupionych produktów (bez kosztów wysyłki) o kwotę odpowiadającą wartości wybranego kuponu. W celu wykorzystania kuponu należy zaznaczyć opcję "Mam kupon rabatowy" i podać wygenerowany kod. 
 8. Wygenerowany kod rabatowy ma ważność 3 miesiące
 9. Minimalna wartość zakupu, przy której kod rabatowy wygenerowany z punktów lojalnościowych jest aktywny to 100 zł brutto.
 10. Maksymalnie można wykorzystać jeden kupon na jedno zamówienie. 

§8

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest GreenHouse Paweł Stańczak z siedzibą przy ul. Aleksandra Grunwaldzka 8, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu przetwarzane są w celach realizacji Umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie realizacji i wysyłki towaru wskazanym w formularzu Zamówienia.
 4. Podanie Danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, mimo to niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 7. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: bok@greenhouse.sklep.pl.

§9

Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie internetowym GreenHouse, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu Sklepu na portalach społecznościowych.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.greenhouse.sklep.pl
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia Umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.


§11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Aktualizacja regulaminu nastąpiła 28.08.2020

 

Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl